Gdzie chrzest - tam nadzieja

getattachmid5825mpid4uiddb94d95dbf1b28bamin1nd0 1

 

 

W 1050 rocznicę chrztu Polski, na terenie naszej parafii, dokonało  się poświęcenie nowej budowy kompleksu przedszkolno – szkolnego.

 To wielka radość dla całej społeczności lokalnej, która wiele lat czekała na nowe budynki dla edukacji dzieci i młodzieży. Nie ma lepszego upamiętnienia rocznicy chrztu naszej Ojczyzny, jak inwestowanie w edukację przyszłego pokolenia, które jest nadzieją Kościoła i Ojczyzny.