Życie jest darem i zadaniem.

poczetegoPosłaniec Boży, który przynosi Maryi dobrą nowinę, oczekuje na Jej odpowiedź. Krótkie słowo fiat – niech mi się stanie, otwiera drogę do spełnienia się odwiecznych planów Bożych. Wcielenie Syna Bożego to pierwszy akt wielkiego dzieła, które dopełni się na krzyżu i w tajemnicy zmartwychwstania. Dzisiejsza uroczystość – Dzień Świętości Życia – przypomina nam wartość życia każdego człowieka. Kościół nieustannie, mimo różnych nacisków płynących ze świata, upomina się o każde ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Włączmy się w wielką modlitwę łączącą wszystkich ludzi dobrej woli, zatroskanych o los każdego poczętego dziecka. Dziękujemy tym, którzy dzisiaj podjęli się duchowej adopcji dziecka poczętego. Za 9 miesięcy na Boże Narodzenie będziemy razem cieszyć się z owoców naszej wytrwałej modlitwy.