"Pieśnią wesela witamy..."

11111

Nabożeństwa majowe zachęcają nas do podejmowania wysiłku, aby Polska stawała się coraz bardziej godna miana królestwa Maryi. Sługa Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w naszym imieniu obiecał Maryi, że będziemy starali się przemieniać i uszlachetniać oblicze polskiej ziemi. Rota ślubowania zawiera także słowa: „Chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią”. Niech wyśpiewywanie wezwań Litanii loretańskiej przyczynia się do przemiany naszych serc.