"Archanioł Boży Gabriel..."

 

DSC00007-1 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przywołuje dzień, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach zbawienia. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej wypełnienie obietnic proroków. „Oto poczniesz i porodzisz Syna, który będzie nazwany Synem Najwyższego”. Dzisiejsza uroczystość łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu, w którym obchodzimy zwiastowanie Bożego posłańca nowiny o Bożym macierzyństwie Maryi, chcemy modlitwą bronić każdego poczętego życia. Wszystkich, którzy podjęli dzisiaj dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego ogarniamy naszą modlitwą, aby poprzez swoją wytrwałą duchową ofiarę ocalili zagrożone ludzkie życie.

 

1
2
3
4
5
6
7