"Majowe"

maj

 

 Dzień, 1 maja rozpoczyna codzienne nabożeństwa majowe z litanią loretańską. Zachęcam do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele, a także przy kapliczkach, krzyżach czy firgurach rozsianych w różnych zakątkach naszej parafii. Pobożność maryjna niech stanie się przejawem naszej chrześcijańskiej pobożności albowiem Maryja zawsze nas prowadzi do swego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.