Serce Jezusa, miłości skarbnico.

DSC00924
Przepełnieni wdzięcznością za otrzymaną łaską zbawienia spoglądamy dziś ponownie na krzyż, aby dostrzec przebite włócznią Boże Serce, z którego wypływa zdrój wszelkiej łaski. Uroczystość niesie w sobie dwie przenikające się tajemnice: miłości Pana Boga, który otwiera przed nami swoje Serce, i nieprawości człowieka, którego grzechy ranią Serce Zbawiciela. 
Niech dzisiejsza uroczystośc stanie się okazją do podjęcia nabożeństwa 9 pierwszych piątków miesiąca. Przypominam, że istotą i warunkiem pierwszych piątków jest uczestnictwo we Mszy Świętej wraz z przyjęciem Komunii św. wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata. Wierni, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej, powinni wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13