Dożynki parafialne AD 2019

DSC00939
Dożynki - to nie tylko święto dziękczynienia, lecz również okazja uświadomienia sobie, jak przemienny jest rytm życia, jego zmienność i różnorodność: narodziny i śmierć, koniec zimy i nadejście wiosny, zasiew i zbieranie plonów.
"Dlatego dzisiaj proszę was – Rolników - mówił w kazaniu Proboszcz - przypominajcie nam zawsze o tym, że dzisiaj rolnik to nie tylko dobry organizator, menager, wyrachowany, zimny producent żywności, ale że rolnik to człowiek szanujący Prawo natury i Prawo Boże. Przypominajcie nam o tym, że znak krzyża św. na rozpoczęcie pracy na polu czy na bochnie chleba to nie tylko ludowa tradycja, ale przejaw żywej wiary. Przypominajcie nam o tym, że bez Boga ani do proga i przypominajcie nam zawsze o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek". 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9