"Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę..."

"Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy uIMG 8797zdolnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępownia według jej zasad". Dzisiaj ks. Abp H. Muszyński udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Szafarz zachęcał młodych ludzi, aby nie tylko odważnie szli za Jezusem Chrystusem, ale przede wszystkim w prawdzie, tzn. aby ich życie wypływało z wiary, a nie odwrotnie, jak to ma miejsce w dzisiejszych czasach, gdy nagina sie zasady wiary do życia. Tymczasem, kto chce być uczniem Chrystusa winien zachowywać Jego naukę - podkreślał ks. Arcybiskup. Módlmy się, aby nie zabrakło nam świadków Chrystusa. 

 

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15