Niepodległość jest wartością!

nipodlegla

 

 "Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - mawiał ks. Piotr Skarga. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Bo jak z kolei mówił ks. kard. S. Wyszyński: "Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska - Polską była. Aby w Polsce - po polsku się myślało!".