Wielki Post.

popiec

Dziś rozpoczynamy święty czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Cały Wielki Post jest wezwaniem do odwrócenia się od siebie samego po to, aby skierować się ku Panu Bogu. Jest to wołanie o postawienie Go w centrum myśli i zamierzeń. To zachęta do zwrócenia się ku Bogu jak dziecko, to znaczy z prostotą, entuzjazmem i radością. Jeśli pragniemy budować prawdziwą wspólnotę z Chrystusem, to nie może zabraknąć nam sił i czasu na uważniejsze wsłuchiwanie się w Jego głos, na baczniejsze przyglądanie się Jego życiu i postępowaniu, na rozmowę z Nim. W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszym parafialnym kościele o godz. 17:30 będziemy szli za Chrystusem Jego Drogą krzyżową, a w niedziele o godz. 15:00 będziemy rozpamiętywali Jego mękę podczas Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym. Nie żałujmy czasu, aby pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym krzyżu – znaku zbawienia. Niech ten krzyż przypomina, zwłaszcza wrogom Kościoła, że największą wartością w życiu jest miłość płynąca z niego: „W krzyżu miłości nauka”.