Duchowa adopcja

duchowa
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci wiedzony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam i przyrzekam, że od dnia dzisiejszego biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą:
- jedna Tajemnica Różańca
- moje dobrowolne postanowienie
- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, i św. Józefa – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo zostało przeze mnie adoptowane, a które znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam dałeś. Amen.