Król królów

getattachmid74514mpid5min1uid6e7ce6f6b5c5e2e9
“Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!” – to chrześcijańskie zawołanie rozbrzmiewa od 2 tysięcy lat i to bez względu na okoliczności. Głód, wojny, kataklizmy, śmierć, wypadki, tragedie, choroby, zarazy, rozpacz...nie są wstanie zatrzymać płynącej od pustego Grobu prawdy, że Jezus Chrystus pokonał śmierć i szatana. Ta prawda dociera także do nas – ludzi zmagających się z tajemniczym wirusem o “królewskiej” nazwie. Jednak Król jest tylko Jeden, a Jego korona już nie jest cierniowa, lecz jest aureolą chwały i wieniecem zwycięstwa. 
Niech zatem tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywane w sposób wyjątkowo skromny, przedziwny i niepojęty dla ludzkiego rozumu, wleją w nasze serca nadzieję na lepsze jutro, umocnią naszą wiarę w moc Boga i nauczą nas pokory wobec praw otaczającego nas świata oraz miłości i szacunku do drugiego człowieka. 
                                                                                             Szczęść Boże! – ks. Proboszcz.