św. Janie Pawle II - módl się za nami!

122333

 

 

W tym roku radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy Bożej Opatrzności za wielki dar Jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w Jego święte życie, aby na Jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak On całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. św. Janie Pawle II - módl się za nami.