Dożynki w 777-lecie.

DSC01296

Dożynki to dziękczynienie Bożej Opatrzności za dary ziemi, na które trzeba czekać. To „czas wyznacza kolejne kroki naszego wszelkiego działania – także pracy rolnika (…), a z tym związana jest cierpliwość i wdzięczność” – podkreślił w kazaniu ks. Proboszcz – zaznaczając jednocześnie, aby serce rolnika nie było ugorem czy ziemią zeschniętą dla Boga, lecz ziemią żyzną, na której łaska Boża może działać i przynosić obfite duchowe plony. Dlatego przypomniał kaznodzieją, że „przy dzisiejszej technice nie ma potrzeby wyjeżdżać w pole, bez Mszy św. w niedziele. A rolnik powinien mieć zawsze świadomość, że jego praca to nie tylko wydajności i statystyki, ale że dotyka tajemnicy życia ukrytego w ziemi, roślinach, stworzeniach”. Tegoroczne parafialne dożynki połączone były z obchodami 777 – lecia istnienia wsi Zdziechowa. Należy przywołać datę 4 maja 1243 roku kiedy to Zdziechowa jest po raz pierwszy wymieniona w dokumentach kościelnych opisujących działalność gnieźnieńskich bożogrobców. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16