Nowi Błogosławieni.

kard

 

W niedzielę, 12 września uwielbiamy Boga za nowych dwóch błogosławionych: Matkę Elżbietę Różę Czacką i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – niech ich wstawiennictwo wyprasza nam potrzebne łaski. Bóg złączył tych dwoje ludzi, tak przecież różnych i przez nich dokonał wielkich rzeczy. Słowa księdza Prymasa: Soli Deo – Samemu Bogu i Matki Elżbiety: Przez krzyż do nieba, jakie nam zostawili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam drogę. Innej szukać nie trzeba” – napisali biskupi polscy na beatyfikację Matki Elżbiety Róży Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego.