Nowy Rok Pański 2022

2022

 Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2022 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo, które niech przejawia się w pokoju serca, w zdrowiu pozwalającym na realizację naszego powołania, radości z tych, których kochamy, niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty i naszych rodzin – tego wszystkim serdecznie życzę Szczęść Boże! ks. Proboszcz.