25 marca – Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

fat1

 

 

 

W najbliższy piątek, 25 marca, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, w jedności z papieżem Franciszkiem odmówiony zostanie Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W naszej parafii odmówimy Akt zawierzenia, przed Drogą Krzyżowa; przyjdźmy licznie na to historyczne wydarzenie i wspólną modlitwę.