Nowy Prymas

bp polakDecyzją papieża Franciszka, nowym Arcybiskupem Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Prymasem Polski, został, ks. bp Wojciech Polak. Jego Ingres czyli uroczyste wprowadzenie do Katedry, odbędzie sie w sobotę 07 czerwca o godz. 12:00.

 

   Abp Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 roku w Inowrocławiu. Pochodzi z niewielkiej Suchatówki należącej do parafii pw.
św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie. Studia Filozoficzno - teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył w 1988 roku uzyskując tytuł magistra z zakresu teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk ks.Kard. Józefa Glempa. Studiował teologię moralną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tam obronił pracę doktorską nt. Eklezjalnego wymiaru grzechu i pojednania w posoborowym nauczaniu Kościoła. Po powrocie w 1995 roku do Polski ks. Polak rozpoczął wykłady zteologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Od 1 sierpnia 1999 pełnił w tamtejszym Seminarium funkcję rektora. Święcenia biskupie przyjął 4 maja 2003 roku w katedrze w Gnieźnie z rąk abp. Henryka Muszyńskiego. Jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Od 2011 roku pełnił funkcję
sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. 17 maja 2014 roku został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim Prymasem Polski.