Dożynki Anno Domini 2014

DSC00010

 

 

Tegoroczne dożynki gminno - parafialne, odbyły sie przy wspaniałej pogodzie. Dziękczynna Msza św. za zebrane plony i w intencji rolników, została odprawiona o godz. 14:00. 

Istotą dożynkowego dziękczynienia są słowa zaczerpnięte z listu św. Pawła do Rzymian: "Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą". Dziękczynienie za plony to zatem nie tylko pochwała ludzkiej pracy, myśli technicznej, osiągnięć agrokultury, ale nade wszystko dziękczynienie wobec Tego, który daje wzrost – Pierwszego pośród wszystkich Gospodarza – Boga, Pana tej ziemi.