Październik miesiącem różańca świętego.

różaniec

 

 

 

Różaniec to modlitwa mająca swoje źródło w nieprzebranej mądrości, miłości i wszechmocy Boga.

Różaniec to dar Matki Najświętszej. Znak wybrania, droga ocalenia i rękojmia zbawienia. Nie zapominajmy, że różaniec i w naszych czasach jest najlepszą szkołą modlitwy i świętości. Odmawiajmy Go codziennie. Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 17:30, w niedzielę odmawiajmy go rodzinnie w domu. Królowo Różańca Świętego, módl sie za nami.