Listopad

Wszystkich-Świętych

 

 Miesiącem naszej szczególnej modlitwy za zmarłych jest listopad, miesiąc który wprowadza nas w klimat jesieni i jednocześnie zadumy nad naszym przemijaniem. Jednak jako ludzie wierzący w Chrystusa Zmartwychwstałego wiemy, że zmierzamy do Domu Ojca w niebie.

 Św. Jan Paweł II, pisał kiedyś w rozważaniach drogi krzyżowej: „Od chwili, gdy człowiek przez grzech został odsunięty od drzewa życia, ziemia stała się cmentarzem. Ile ludzi, tyle grobów. Wielka planeta mogił. Wśród tych grobów jest jeden, który znajdował się w pobliżu Kawlarii, a był własnością Józefa z Arymatei. Do tego grobu, użyczonego przez życzliwego człowieka, złożono Ciało Jezusa po zdjęciu z Krzyża. Wśród wszystkich grobów rozsianych po kontynentach naszej planety jest jeden, w którym Syn Boży, Człowiek Jezus Chrystus, zadał śmierć ludzkiej śmierci”.