"Tyś jest mój Syn Umiłowany".

chrzes

 

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Dla nas - ludzi ochrzczonych - jest to okazja to postawienia sobie pytań o wykorzytywanie szans na rozwój łaski zapoczątkowanej na chrzcie św. i czy tę łaskę rozwijam w sobie?