Chwalcie z nami Panią świata...

maj

 

Trwa miesiąc maj, w którym w sposób szczególny oddawajemy cześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:30, w niedzielę o godz. 19:00 przy Figurze MB. Serdecznie zapraszam, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcam do modlitwy przy kapliczkach, których nie brakuje.