Kapłani pochodzący z Parafii

ks. kan. Stanisław BOROWIAK
wyświęcony 7 czerwca 1969 roku,
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu,
kanonik honorowy kapituły kolegiackiej św. Jerzego na Zamku w Gnieźnie

ks. dr Hubert NOWAK
wyświęcony 30. maja 1998 roku,
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie