"Pieśnią wesela witamy o Maryjo miesiąc Twój".

majowe

 

Rozpoczął się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. W tym miesiącu: od poniedziałku do piatku o godz. 17:30 zapraszam na nabożeństwo majowe, w soboty o godz. 20:00 w poszczególnych wioskach, a w niedziele o godz.19:00 przy Figurze Matki Bożej w Zdziechowie.Niech Maryja - Królowa Polski wstawia się za nami i uprasza powrót do czasu bez wirusa.

Pan mym Pasterzem.

pas

 

Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów; w ciągu całego tygodnia zapraszam do wspólnej modlitwy w tej intencji.

I Pisma im wyjaśniał...

pismo

 

 Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

Miłosierdzie Boga nie zna granic.

jez mił

 

Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

Alleluja biją dzwony!

bija dzwonyGłos bijących dzwonów towarzyszny nam właściwie od najmłodszych lat. Słyszymy ich głos, który wzywa nas na modlitwę, bądź gdy kogoś żegnamy podczas pogrzebu. Jednak przeważnie dzwony kojarzą się nam z wielką radością. I tak właśnie jest na Wielkanoc: Alleluja biją dzwony, bo Zmartwychwstał Pan! Bez tego największego cudu w dziejach ludzkości, nasza wiara traci swój sens.  
Wszystkim Drogim Parafianom, z okazji Świąt Wielkanocnych, przeżywanych w tym trudnym dla wszystkich czasie,  życzę przede wszystkim nadziei, że zło się kiedyś kończy i że można je pokonać, bo zawsze zwyciężą życie, miłość, pokój i szczęście jeśli tylko są zakorzenione w Bogu, dla którego wszystko jest możliwe. Wesołego Alleluja!