Wstąpił do domu Ojca

wniebows

 

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina nam prawde, że Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

św. Janie Pawle II - módl się za nami!

122333

 

 

W tym roku radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy Bożej Opatrzności za wielki dar Jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w Jego święte życie, aby na Jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak On całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. św. Janie Pawle II - módl się za nami.

Maj - to miesiąc Maryi.

maryja1

Zachęcam do codziennego włączania się w odprawianie nabożeństwa majowego. Maryja zwraca swe miłosierne oczy ku naszym troskom, wyprasza łaskę rozwiązania trudnych spraw - szczególnie prośmy Ją o ustanie pandemii. Spróbujmy, jak Święty Jan Paweł II, zawierzyć Jej całe swoje życie i nie tylko w maju, ale każdego dnia powtarzać: „Totus Tuus”! Zachęcam, aby szczególnie rodzinnie i w lokalnych wspólnotach, zachowując obowiązujące przepisy sanitarne, spotykać się przy kapliczkach przydrożnych, krzyżach, a także w domach czy mieszkaniach na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różańcu czy wieczornym Apelu Jasnogórskim. Niech kwitnie w nas pobożność maryjna.

Nowe rozporządzenie dotyczące posługi duszpasterskiej.

nowe rozpo

 

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem 20 kwietnia 2020 r. ulega zmianie przepis określający liczbę osób mogących uczestniczyć w liturgii. Liczba osób zostaje uzależniona od powierzchni kościoła, przeznaczonej na modlitwę, przy zastosowaniu przelicznika - 1 osoba/ 15 m2 . Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m; szczególowe regulacje na: archidiecezja.pl

Król królów

getattachmid74514mpid5min1uid6e7ce6f6b5c5e2e9
“Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!” – to chrześcijańskie zawołanie rozbrzmiewa od 2 tysięcy lat i to bez względu na okoliczności. Głód, wojny, kataklizmy, śmierć, wypadki, tragedie, choroby, zarazy, rozpacz...nie są wstanie zatrzymać płynącej od pustego Grobu prawdy, że Jezus Chrystus pokonał śmierć i szatana. Ta prawda dociera także do nas – ludzi zmagających się z tajemniczym wirusem o “królewskiej” nazwie. Jednak Król jest tylko Jeden, a Jego korona już nie jest cierniowa, lecz jest aureolą chwały i wieniecem zwycięstwa. 
Niech zatem tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywane w sposób wyjątkowo skromny, przedziwny i niepojęty dla ludzkiego rozumu, wleją w nasze serca nadzieję na lepsze jutro, umocnią naszą wiarę w moc Boga i nauczą nas pokory wobec praw otaczającego nas świata oraz miłości i szacunku do drugiego człowieka. 
                                                                                             Szczęść Boże! – ks. Proboszcz.