SŁOWO PRYMASA DO WSPÓLNOT PARAFIALNYCH

prymas

Drodzy Siostry i Bracia!

 Każdego dnia słyszymy o tysiącach osób, które zakaziły się koronawirusem. Wielu spośród nich wymaga hospitalizacji, a niejeden przegrał już walkę z chorobą. Jako Kościół jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za zdrowie i życie wszystkich powierzonych naszej duszpasterskiej trosce. Dlatego raz jeszcze apeluję o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych. To nie tylko przejaw naszego rozsądku, ale przede wszystkim wyraz naszej miłości bliźniego.  Jako ludzie wierzący jesteśmy wezwani do modlitwy. Dlatego proszę, aby w kościołach naszej archidiecezji powrócić do codziennego śpiewu Suplikacji oraz nie ustawać  w modlitwie za zmarłych, chorych, wszystkich, którzy niosą im pomoc, a także o ustanie epidemii. 

Dekret

prym
 
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz nowymi wytycznymi państwowymi, z dniem 17 października br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ks. Abp W.Polak, udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Ks. Arybiskup zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Różaniec św. naszą mocą.

images

W kościołach i we wspólnotach rodzinnych odprawiamy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w październikowym nabożeństwie odprawianym w naszym kościele. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).

Urokliwa ziemia nadwiślańska.

DSC01448

 

Zwiedzanie Pałacu Czartoryskich i Parku Pałacowego w Puławach, Park Zdrojowy z centralną pijalnią wód mineralnych, Pałac Małachowskich w Nałęczowie, Rynek z renesansowymi kamieniczkami, Mały Rynek, Góra Trzech Krzyży, Zamek i Baszta, Kościół Farny, Klasztor Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym czy zwiedzanie zamku i zespółu klasztornego Dominikanów, gotyckiej katedry, Rynku z kamieniczkami i renesansowym ratuszem, synagogi i Bramy Opatowskiej, przejście Podziemną Trasą Turystyczną, Spacer Wąwozem Królowej Jadwigi - to niektóre z punktów naszego parafialnego wyjazdu - bardzo zresztą udanego.

Dożynki w 777-lecie.

DSC01296

Dożynki to dziękczynienie Bożej Opatrzności za dary ziemi, na które trzeba czekać. To „czas wyznacza kolejne kroki naszego wszelkiego działania – także pracy rolnika (…), a z tym związana jest cierpliwość i wdzięczność” – podkreślił w kazaniu ks. Proboszcz – zaznaczając jednocześnie, aby serce rolnika nie było ugorem czy ziemią zeschniętą dla Boga, lecz ziemią żyzną, na której łaska Boża może działać i przynosić obfite duchowe plony. Dlatego przypomniał kaznodzieją, że „przy dzisiejszej technice nie ma potrzeby wyjeżdżać w pole, bez Mszy św. w niedziele. A rolnik powinien mieć zawsze świadomość, że jego praca to nie tylko wydajności i statystyki, ale że dotyka tajemnicy życia ukrytego w ziemi, roślinach, stworzeniach”. Tegoroczne parafialne dożynki połączone były z obchodami 777 – lecia istnienia wsi Zdziechowa. Należy przywołać datę 4 maja 1243 roku kiedy to Zdziechowa jest po raz pierwszy wymieniona w dokumentach kościelnych opisujących działalność gnieźnieńskich bożogrobców.