Odpust parafialny

DSC08999

Uroczystość odpustowa jest dla każdej parafii okazją do przybliżenia sobie życia swojego Patrona. Dla naszej parafii to Matka Boża w tytule Nieustającej Pomocy. Pierwotny wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany na desce o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: Matka Boża Bolesna, trzymająca na ramieniu swego Syna, mającego kiedyś podjąć mękę krzyżową, o czym świadczą przedstawione po bokach anioły, niosące narzędzia tej męki. Drugi natomiast tytuł: Matka Boża Nieustającej Pomocy, wyrósł z pobożności, która dopatrywała się w wizerunku ikony, czule spoglądającą na swych czcicieli Matkę, gotową pośpieszyć im z pomocą w każdej potrzebie. I tak sie dzieje od wieków.

Serce Jezusa gorejące ognisko miłości.

DSC08918Uroczystością do Najświętszego Serca Jezusowego zakończyliśmy obchody i Oktawy Bożego Ciała i dzisiejszego święta. Najświętsze Serce Pana Jezusa otwarte dla nas na krzyżu, z którego wypłynęły Krew i woda, jako znak sakramentów świętych, świadczy o przeogromnej miłości Zbawiciela do całego stworzenia. Chrystus przelał swoją Krew dla naszego zbawienia i zostawił jako pamiątkę Najświętszej Ofiary na ołtarzach całego świata. Ożywcza woda spływająca podczas chrztu na obmycie łaską odkupienia czyni nas dziećmi Bożymi. Oddając cześć otwartemu Sercu Jezusa, uwielbiajmy Pana Boga za wszelkie dary, które spływają obficie na każdego z nas.
W światowym dniu modlitw o uświęcenie kapłanów otoczmy modlitwą kapłanów, a szczególnie ks. Proboszcza i pomagających w naszej parafii. Oni wciąż potrzebują modlitwy, aby sami uświęcając się, prowadzili na wyżyny świętości ludzi powierzonych ich duszpasterskiej trosce.

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

DSC02807

 

 

Trwamy dzisiaj w tajemnicy Wieczernika, gdzie Chrystus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Trwamy w dziękczynieniu za ten dar nieustannej Bożej obecności eucharystycznej w naszych świątyniach. Trwamy w upraszaniu Bożego błogosławieństwa, mając pewność, że On jest obecny wśród nas.

"Pieśnią wesela witamy..."

11111

Nabożeństwa majowe zachęcają nas do podejmowania wysiłku, aby Polska stawała się coraz bardziej godna miana królestwa Maryi. Sługa Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w naszym imieniu obiecał Maryi, że będziemy starali się przemieniać i uszlachetniać oblicze polskiej ziemi. Rota ślubowania zawiera także słowa: „Chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią”. Niech wyśpiewywanie wezwań Litanii loretańskiej przyczynia się do przemiany naszych serc.

O Wojciechu nasz Patronie

111111

 

 Święty Wojciech, biskup i męczennik, na którego grobie w Gnieźnie zbudowano pierwszą polską metropolię kościelną, stał się patronem ładu hierarchicznego w Polsce. Stolica gnieźnieńska została stolicą prymasowską i tak jest do dziś. Święty Wojciech, z pochodzenia Czech, łączy narody Europy Środkowej i patronuje tej części naszego kontynentu. Jest on także wzorem misjonarza odważnie głoszącego prawdy wiary, nawet wśród wrogiego otoczenia. Pamiętajmy w modlitwie o posłudze polskich biskupów pod honorowym zwierzchnictwem prymasa Polski i o biskupach katolickich w krajach sąsiednich, wypraszając dla nich odwagę do stawania w obronie wiary i wartości chrześcijańskich.