Listopadowe dni

DSC09624
Uroczystość Wszystkich Świętych wprowadza nas duchowo w bramy nieba. Świętujemy ze wszystkimi zastępami zbawionych w niebie. Nie tylko z wyniesionymi przez Kościół do chwały ołtarzy, ale z ogromną rzeszą naszych braci i sióstr, którzy przez godne życie zasłużyli sobie na udział w królestwie Bożym. Wsłuchując się w program życia zbawionych, oparty na Jezusowych błogosławieństwach, rozbudzajmy w nas samych pragnienie dołączenia do ich grona.
Od dzisiaj aż do 8 listopada każdy wierny może uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i odmówienia dowolnej modlitwy za zmarłych. Należy zachować przy tym warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego, to jest: stan łaski uświęcającej po spowiedzi sakramentalnej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (najlepiej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo) oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu. Jeżeli któryś z warunków nie może być spełniony, można uzyskać odpust cząstkowy. 
2 listopada, w Dzień Zaduszny, odpust pod zwykłymi warunkami można uzyskać także za nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitw: Wierzę w Boga i Ojcze nasz.

XVIII DZIEŃ PAPIESKI

DSC02897

 XVIII Dzień Papieski przeżywany był  pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Dzieci i młodzież z naszej parafii pod kierunkiem nauczycieli p.Renaty Olejniczak i p.Sławomira Gniewoskiego przedstawiły montaż słowno- muzyczny przypominając nauczanie Św. Jana Pawła II o ojcostwie oraz o tym, co papież pozostawił w testamencie nauczania o wartościach chrześcijańskich podczas pielgrzymek do Polski. Była to kolejna lekcja do przypomnienia sobie, że wartości takie jak: Bóg, Honor i Ojczyzna, zajmują istotne miejsce w wychowaniu młodego pokolenia. Jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie ich naszym dzieciom. Podczas tzw. Mszy Świętej dziecięcej modliliśmy się za nauczycieli, wychowawców, dziękując Bogu za trud ich pracy z okazji przypadającego dziś Święta Edukacji Narodowej.

W mocy Ducha Świętego

DSC00515
 
 
Ks. Abp Józef Kowalczyk udzielił dzisiaj sakramentu bierzmowania 24 naszym młodym Parafianom. W kaznaniu m.in. wyjaśnił znaczenie każdego z 7 Darów Ducha Świętego, podkreślając jak wielkim darem jest moc Ducha Świętego dla wspólczesnego, i to nie tylko, młodego katolika. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej - jak zwyklismy nazywać bierzmowanie - to rzeczywiście odpowiednia pomoc w byciu świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Zawitaj Królowo Różańca świętego.

eecf54f45f1f947be41623255f311c7a
 
 
 
Październik - to miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zapraszam do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa w naszej świątyni. 

Śnieżka (nie)zdobyta.

DSC00400
 
Wyjazd do Kotliny Jeleniogórskiej zaskoczył nas iście jesienną aurą - było wszystko: i słońce i deszcz i śnieg i wiatr, 
ale najważniejsze, że był dobry duch. Nie mogło być inaczej patrząc na piękno naszych karokonoskich gór i na historyczne 
bogactwo tamtych terenów. Również muzeum "Kargula i Pawlaka" przybliżyło nam klimat zachodnich ziem.
To był kolejny udany wyjazd naszego parafialnego pielgrzymowania.