"Tyś jest mój Syn Umiłowany".

chrzes

 

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Dla nas - ludzi ochrzczonych - jest to okazja to postawienia sobie pytań o wykorzytywanie szans na rozwój łaski zapoczątkowanej na chrzcie św. i czy tę łaskę rozwijam w sobie?

"... i Trzej Królowie ze Wschodu przybyli..."

IMG-20210106-WA0001
 
Przeżywamy dziś w Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w tradycji świętem Trzech Króli. Chrystus objawia się jako Zbawiciel tym, którzy Go szukają, ponoszą ryzyko, potrafią rozpoznać znaki zapowiadające Jego narodzenie, porzucają dotychczasowe życie i wyruszają w drogę.
Błogosławione są kadzidło i kreda, by zwyczajem ojców chcemy naznaczyć drzwi swoich mieszkań i domów literami K + M + B albo C + M + B (które możemy rozumieć albo jako inicjały imion trzech królów, albo jako skrót łacińskiego Christus mansionem benedicat – „Chrystus błogosławi temu domowi”). W ten sposób damy świadectwo, że przyjęliśmy Nowonarodzonego do swojego życia.

Nowy Rok 2021

2021

 

Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2021 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo, które niech przejawia się w pokoju serca, w zdrowiu pozwalającym na realizację naszego powołania, radości z tych, których kochamy, niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty i naszych rodzin – tego wszystkim serdecznie życzę – Szczęść Boże!

102.rocznica Bitwy Zdziechowskiej

IMG-20201230-WA0020

 

30 grudnia br., przypada 102 rocznica Bitwy Zdziechowskiej. W tym dniu została odprawiona w naszym kościele parafialnym Msza Święta w intencji poległych powstańców w Zdziechowie. Po Mszy Świętej przy zachowniu reżimu sanitarnego delegacje udały się pod pomnik poległych powstańców w centrum wsi, aby  złożyć symboliczne kwiaty i uczcić ich pamięć minutą ciszy. To dzień, w którym należało się zatrzymać i podjąć refleksję nad drogą naszej ojczyzny do odzyskania niepodległości i oddać hołd poległym bohaterom.

Słowo zamieszkało między nami.

zolbek 2020

 

Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie oprócz wielu zagrożeń jakich doświadczamy szczególnie w ostatnim czasie, jest przede wszystkim Miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Ją do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Nią. Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię.

Wszystkim Drogim Parafianom i Waszym bliskim życzę, aby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w Waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro. Wszystkim składam życzenia zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Szczęść Boże!