Przybądź Duchu Święty

DSC01353

Słowo bierzmowanie oznacza sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu. Przez Sakrament Bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Dzisiaj, ks. bp K. Wętkowski udzielił 18 młodziezy naszej Parafiii Sakrametu Bierzmowania.  

"Królowej Anielskiej śpiewajmy"

maryja1

 

 

Trwa miesiąc szczególnie poświęcony Maryi. Codziennie gromadzimy się na majowym nabożeństwo. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.

Do końca nas umiłował

DSC01248
 
 
Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle  domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.  

Ecce Homo

DSC01025

 

Niedziela Palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień jest zawsze bogata w swojej treści i wydarzenia. W kościołach błogosławi się gałązki na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, odbywają się procesje, a także w wielu miejscach naszej Ojczyzny, wystawiane są Misteria Męki Pańskiej. Nie inaczej było także u nas. Piękne palmy zagościły i w naszym kościele, a popołudniu Misterium pt. Ecce Homo w Bydgoszczy w Dolinie Śmierci, podsumowało ten piękny, słoneczny dzień.  

Nie płaczcie nad mną.....

DSC00984

 

Piątek przed Niedzielą Palmową zapisuje się w naszej parafialnej tradycji jako dzień Drogi Krzyżowej ulicami Zdziechowy. Rozważania poszczególnych stacji czytała w tym roku, młodzież przygotowująca się do bierzmowania. Tematem zaś rozważań była nasza relacja do osób starszych, które jak mówi papież Franciszek "są bogactem, z którego winniśmy czepać mądrośc i doświadczenie życiowe". Ważna jest Droga Krzyżowa w życiu ucznia Chrystusa, ważna jest też właściwa relacja do starszych osób, każdego człowieka.