"Pieśnią wesela witamy..."

11111

Nabożeństwa majowe zachęcają nas do podejmowania wysiłku, aby Polska stawała się coraz bardziej godna miana królestwa Maryi. Sługa Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w naszym imieniu obiecał Maryi, że będziemy starali się przemieniać i uszlachetniać oblicze polskiej ziemi. Rota ślubowania zawiera także słowa: „Chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią”. Niech wyśpiewywanie wezwań Litanii loretańskiej przyczynia się do przemiany naszych serc.

O Wojciechu nasz Patronie

111111

 

 Święty Wojciech, biskup i męczennik, na którego grobie w Gnieźnie zbudowano pierwszą polską metropolię kościelną, stał się patronem ładu hierarchicznego w Polsce. Stolica gnieźnieńska została stolicą prymasowską i tak jest do dziś. Święty Wojciech, z pochodzenia Czech, łączy narody Europy Środkowej i patronuje tej części naszego kontynentu. Jest on także wzorem misjonarza odważnie głoszącego prawdy wiary, nawet wśród wrogiego otoczenia. Pamiętajmy w modlitwie o posłudze polskich biskupów pod honorowym zwierzchnictwem prymasa Polski i o biskupach katolickich w krajach sąsiednich, wypraszając dla nich odwagę do stawania w obronie wiary i wartości chrześcijańskich.

On daje życie za owce

images1

Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej.

"Czytajcie Pisma - one mówią o Mnie".

1

 

Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury Słowa Bożego, które pomoże nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.

Życie jest darem i zadaniem.

poczetegoPosłaniec Boży, który przynosi Maryi dobrą nowinę, oczekuje na Jej odpowiedź. Krótkie słowo fiat – niech mi się stanie, otwiera drogę do spełnienia się odwiecznych planów Bożych. Wcielenie Syna Bożego to pierwszy akt wielkiego dzieła, które dopełni się na krzyżu i w tajemnicy zmartwychwstania. Dzisiejsza uroczystość – Dzień Świętości Życia – przypomina nam wartość życia każdego człowieka. Kościół nieustannie, mimo różnych nacisków płynących ze świata, upomina się o każde ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Włączmy się w wielką modlitwę łączącą wszystkich ludzi dobrej woli, zatroskanych o los każdego poczętego dziecka. Dziękujemy tym, którzy dzisiaj podjęli się duchowej adopcji dziecka poczętego. Za 9 miesięcy na Boże Narodzenie będziemy razem cieszyć się z owoców naszej wytrwałej modlitwy.