On daje życie za owce

images1

Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej.

"Czytajcie Pisma - one mówią o Mnie".

1

 

Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury Słowa Bożego, które pomoże nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.

Życie jest darem i zadaniem.

poczetegoPosłaniec Boży, który przynosi Maryi dobrą nowinę, oczekuje na Jej odpowiedź. Krótkie słowo fiat – niech mi się stanie, otwiera drogę do spełnienia się odwiecznych planów Bożych. Wcielenie Syna Bożego to pierwszy akt wielkiego dzieła, które dopełni się na krzyżu i w tajemnicy zmartwychwstania. Dzisiejsza uroczystość – Dzień Świętości Życia – przypomina nam wartość życia każdego człowieka. Kościół nieustannie, mimo różnych nacisków płynących ze świata, upomina się o każde ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Włączmy się w wielką modlitwę łączącą wszystkich ludzi dobrej woli, zatroskanych o los każdego poczętego dziecka. Dziękujemy tym, którzy dzisiaj podjęli się duchowej adopcji dziecka poczętego. Za 9 miesięcy na Boże Narodzenie będziemy razem cieszyć się z owoców naszej wytrwałej modlitwy.

Miłosierdzie Pana nie ma granic.

Niedziela-Milosierdzia-w-Plocku

 

Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.

Mario, Ty powiedz coś w drodze widziała!

hqdefault
 
 
Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. 
Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych. Wesołego Alleluja!