Zawitaj Królowo Różańca świętego.

eecf54f45f1f947be41623255f311c7a
 
 
 
Październik - to miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zapraszam do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa w naszej świątyni. 

Śnieżka (nie)zdobyta.

DSC00400
 
Wyjazd do Kotliny Jeleniogórskiej zaskoczył nas iście jesienną aurą - było wszystko: i słońce i deszcz i śnieg i wiatr, 
ale najważniejsze, że był dobry duch. Nie mogło być inaczej patrząc na piękno naszych karokonoskich gór i na historyczne 
bogactwo tamtych terenów. Również muzeum "Kargula i Pawlaka" przybliżyło nam klimat zachodnich ziem.
To był kolejny udany wyjazd naszego parafialnego pielgrzymowania. 

Dożynki znaczy dziękczynienie

DSC09469
 
Chrześcijański zwyczaj dziękowania Panu Bogu za plony pochodzi z tradycji Starego Testamentu, kiedy obchodzono Święto Plonów. Każdy wierzący zwraca swój wzrok ku Bogu, który jest Panem stworzenia, autorem praw natury, a więc wegetacji, wzrostu i życia oraz źródłem naszego istnienia. Człowiek zaś jest Jego najbliższym współpracownikiem, który najpierw musi odczytać zamysł Stwórcy i Jego prawa wpisane w naturę, a potem przejść do pracy, która ma być kontynuacją dzieła stworzenia.

Witaj szkoło.

DSC00320

 

Rozpoczynany nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 9:00, której przewodniczył ks. bp. Krzysztof Wętkowski, wypraszaliśmy pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Tegoroczne rozpoczęcie roku miało charakter wyjątkowy, bo było połączone z poświęceniem i otwarciem nowej hali sportowej w Zdziechowie. "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Maryjo Wniebowzięta!

58463130

 

Wniebowzięcie Maryi jest spełnieniem obietnicy Pana Jezusa, Jej Syna, który powiedział: „idę przygotować wam miejsce, a gdy przyjdę powtórnie, zabiorę was do siebie”. Maryja jako pierwsza z ludzi doświadczyła spełnienia tej obietnicy. Świętując uroczystość Jej wniebowzięcia, wyznajemy naszą wiarę, że i my kiedyś dostąpimy takiego wyniesienia z duszą i ciałem w chwale nieba.Dzisiejszą uroczystość nazywamy także świętem Matki Bożej Zielnej i dlatego błogosławimy dziś zioła i kwiaty, które symbolizują duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg Ją od wieków obdarzył. Pobłogosławione zioła ususzmy w domu i możemy wykorzystać jako lekarstwo zimową porą.