Rozporządzenie Prymas z dnia 25 marca 2020 roku

katerdra noca

 

 

Oto nowe rozporządzenie Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii; odwołane zostają u nas m.in. nabożeństwa: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali - szczegóły na archidiecezja.pl

Duchowa adopcja

duchowa
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci wiedzony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam i przyrzekam, że od dnia dzisiejszego biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą:
- jedna Tajemnica Różańca
- moje dobrowolne postanowienie
- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, i św. Józefa – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo zostało przeze mnie adoptowane, a które znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam dałeś. Amen.
 

Koronawirus

kep
Ks. Abp W. Polak postanowił: W związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 1/2020 z dnia 12 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

Wielki Post.

popiec

Dziś rozpoczynamy święty czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Cały Wielki Post jest wezwaniem do odwrócenia się od siebie samego po to, aby skierować się ku Panu Bogu. Jest to wołanie o postawienie Go w centrum myśli i zamierzeń. To zachęta do zwrócenia się ku Bogu jak dziecko, to znaczy z prostotą, entuzjazmem i radością. Jeśli pragniemy budować prawdziwą wspólnotę z Chrystusem, to nie może zabraknąć nam sił i czasu na uważniejsze wsłuchiwanie się w Jego głos, na baczniejsze przyglądanie się Jego życiu i postępowaniu, na rozmowę z Nim. W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszym parafialnym kościele o godz. 17:30 będziemy szli za Chrystusem Jego Drogą krzyżową, a w niedziele o godz. 15:00 będziemy rozpamiętywali Jego mękę podczas Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym. Nie żałujmy czasu, aby pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym krzyżu – znaku zbawienia. Niech ten krzyż przypomina, zwłaszcza wrogom Kościoła, że największą wartością w życiu jest miłość płynąca z niego: „W krzyżu miłości nauka”.

Matko Boża z Lourdes - módl się za nami!

grota1

 We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata.