Nowy Rok Pański 2022

2022

 Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2022 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo, które niech przejawia się w pokoju serca, w zdrowiu pozwalającym na realizację naszego powołania, radości z tych, których kochamy, niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty i naszych rodzin – tego wszystkim serdecznie życzę Szczęść Boże! ks. Proboszcz. 

Bóg stał się jednym z nas.

1609318620

  „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – tymi słowami Święty Jan obwieszcza nam tajemnicę narodzin Chrystusa. Dziś, w uroczystość Narodzenia Pańskiego, pochylamy się nad tajemnicą Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Niech to wydarzenie napełnia nas radością i Bożym światłem.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnego świętowania, otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc. Niech Bóg udziela Wam obficie swoich darów, wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

Pan jest blisko

IMG-20211218-WA0001

Słowo Boże pomaga nam odkrywać wartość tego, co małe, słabe i ubogie. Z ubogiego Betlejem, którego nazwa oznacza „dom chleba”, będzie pochodził Ten, który stanie się chlebem dla ubogich, słabych, potrzebujących wsparcia. Do tego Bóg posłużył się Maryją, pokorną Służebnicą. Ona, niewiasta bez znaczenia i wpływów, uboga i cicha, swym zawierzeniem sprawiła, że Bóg objawił światu swe zbawienie. Bóg przez Nią i w Niej dokonał wielkich rzeczy, nadając zbawczą moc temu, co po ludzku znikome. Bo to, co małe w oczach świata, nie musi być takie w oczach Bożych.(na stronie szopki wykonane rodzinnie przez naszych Parafian).

Dzieci Maryi

IMG-20211208-WA0009

 

 Dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu uwielbiamy Boga za wybranie Maryi na Matkę Zbawiciela i zachowanie Jej od zmazy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od samego początku, a dajemy jej wyraz między innymi w śpiewie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Dzisiejsza Msza Święta w naszej świątyni była połączona także z poświęceniem medalików dzieci I komunijnych oraz zawierzeniem złożonym Matce Bożej przez 25 dzieci tworzących nowo powstałą wspólotę przy naszej Parafii: Dzieci Maryi, spotykającej się w każdą środę o godz. 17: 00 w salce katechetycznej. Niech Niepokalnie Poczęta wstawia się za nami! 

Eucharystia daje życie.

adwent
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami. 
Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.