Maj - to miesiąc Maryi.

maryja1

Zachęcam do codziennego włączania się w odprawianie nabożeństwa majowego. Maryja zwraca swe miłosierne oczy ku naszym troskom, wyprasza łaskę rozwiązania trudnych spraw - szczególnie prośmy Ją o ustanie pandemii. Spróbujmy, jak Święty Jan Paweł II, zawierzyć Jej całe swoje życie i nie tylko w maju, ale każdego dnia powtarzać: „Totus Tuus”! Zachęcam, aby szczególnie rodzinnie i w lokalnych wspólnotach, zachowując obowiązujące przepisy sanitarne, spotykać się przy kapliczkach przydrożnych, krzyżach, a także w domach czy mieszkaniach na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różańcu czy wieczornym Apelu Jasnogórskim. Niech kwitnie w nas pobożność maryjna.

Nowe rozporządzenie dotyczące posługi duszpasterskiej.

nowe rozpo

 

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem 20 kwietnia 2020 r. ulega zmianie przepis określający liczbę osób mogących uczestniczyć w liturgii. Liczba osób zostaje uzależniona od powierzchni kościoła, przeznaczonej na modlitwę, przy zastosowaniu przelicznika - 1 osoba/ 15 m2 . Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m; szczególowe regulacje na: archidiecezja.pl

Król królów

getattachmid74514mpid5min1uid6e7ce6f6b5c5e2e9
“Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!” – to chrześcijańskie zawołanie rozbrzmiewa od 2 tysięcy lat i to bez względu na okoliczności. Głód, wojny, kataklizmy, śmierć, wypadki, tragedie, choroby, zarazy, rozpacz...nie są wstanie zatrzymać płynącej od pustego Grobu prawdy, że Jezus Chrystus pokonał śmierć i szatana. Ta prawda dociera także do nas – ludzi zmagających się z tajemniczym wirusem o “królewskiej” nazwie. Jednak Król jest tylko Jeden, a Jego korona już nie jest cierniowa, lecz jest aureolą chwały i wieniecem zwycięstwa. 
Niech zatem tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywane w sposób wyjątkowo skromny, przedziwny i niepojęty dla ludzkiego rozumu, wleją w nasze serca nadzieję na lepsze jutro, umocnią naszą wiarę w moc Boga i nauczą nas pokory wobec praw otaczającego nas świata oraz miłości i szacunku do drugiego człowieka. 
                                                                                             Szczęść Boże! – ks. Proboszcz.

Wielkanoc w domu.

przewodnik
 
 
 
Tegoroczne święta Wielkiej Nocy będą dla wszystkich bardzo trudne. Z powodu epidemii zdecydowana większość duszpasterstwa „przeniosła się” do internetu. Właśnie z powodu tej wyjątkowej sytuacji pod patronatem Przewodnika Katolickiego ukazał się bezpłatny przewodnik „Wielkanoc w domu”. Podpowiada on wiernym w jaki sposób przeżyć te święta w domu. Przewodnik po Wielkanocy dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://www.przewodnik-katolicki.pl/NEWS/2019/Wielkanoc-w-domu