św. Janie Pawle II - przyjdź nam z pomocą!

ijpii
OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY
 
Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
 
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
 
Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.
 
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.
 
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.
 
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.
 
Warszawa, 9 marca 2023 roku
 
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

"Posypmy głowy popiołem..."

post

Rozpoczynamy w Kościele okres Wielkiego Postu. To szczególny czas nawrócenia i pokuty, podejmowania postanowień, aby przybliżać się do Boga. Zewnętrznym znakiem wejścia w postawę uniżenia przed Panem jest posypanie głów popiołem. Ten starożytny gest wyraża naszą przemijalność oraz wejście na drogę pokuty i nawrócenia. Kapłan posypując nasze głowy, wypowiada słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii”. Niech za tym zewnętrznym obrzędem idzie także nawrócenie naszego serca oraz chęć pracy nad sobą i własnymi słabościami.

"Maryjo - Tobie oddaję dusze i ciało....."

imagesPropozycje darów duchowych - co każdy z nas może ofiarować - Bogu i Jasnogórskiej Królowej:
 
Czytanie Pisma Świętego indywidualnie
 i w rodzinie.
Czyny miłosierdzia - pomoc potrzebującym.
Systematyczna lektura katolickich książek i prasy.
Postanowienia modlitewne – regularna Msza św.,adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec św., Koronka do Miłosierdzia Bożego; inne codzienne modlitwy w rodzinie lub indywidualnie,
Dodatkowy post w środę.
Ograniczenie telewizji lub gier komputerowych (1, 2 lub 3 razy na tydzień).
Zaangażowanie się w grupy apostolskie w parafii. 
Praktyka 5 pierwszych sobót miesiąca.
Praktyka 9 pierwszych piątków.
Dar trzeźwości na okres:……………….
Dar abstynencji od napojów alkoholowych na okres:……………………………….
Abstynencja od palenia papierosów na okres: ……………………………..
Przyrzeczenia abstynenckie - od narkotyków, nieodpowiednich filmów 
i programów, hazardu.
Praca nad serdecznymi relacjami w rodzinie, w pracy, w szkole, w sąsiedztwie.
Duchowa adopcja dziecka poczętego. Inne własne postanowienia i dary.

"Christus mansionem benedicat"

3

Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że Chrystus przyniósł zbawienie całemu światu. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie naszego chrześcijańskiego obowiązku, iż osobistym przykładem autentycznej wiary mamy pociągać innych do Pana Boga. Dzisiaj błogosławimy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak Mędrcy ze Wschodu, tak i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Napis (C + M + B + 2023) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat” i stanowi świadectwo naszej wiary wobec innych. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju.