Rok Pański 2023

1672488324

 

Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2023 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo, które niech przejawia się w pokoju serca, w zdrowiu pozwalającym na realizację naszego powołania, radości z tych, których kochamy, niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty i naszych rodzin – tego wszystkim serdecznie życzę – Szczęść Boże!

"Gdy się Chrystus rodzi..."

cicha-noc-b494698a

„Dziś się narodził, Chrystus Pan, Zbawiciel” – te słowa śpiewamy w psalmie, wspominając, że dla nas i naszego zbawienia Bóg stał się człowiekiem. To jedna z najważniejszych prawd naszej chrześcijańskiej wiary. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony radością, życzliwością oraz dobrocią. Niech wszystkim Parafianom i gościom Bóg hojnie udziela swoich darów, umacnia swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności i niech zapanuje tak upragniony pokój szczególnie dla umęczonej Ukrainy i wielu miejsc na świecie. Wszystkim składam życzenia zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Szczęść Boże! x.Proboszcz. 

Oczekujemy Pana

20221125 191619

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

Módlcie się za nami...

DSC02354

Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. Przypominają nam jak przeżyć nasze życie. Na pytanie: „Jak można stać się dobrym chrześcijaninem?” – odpowiedź wydaje się prosta: trzeba, aby każdy – na swój sposób – czynił to, co mówi Jezus, głosząc błogosławieństwa będące swoistą „konstytucją królestwa Bożego”. W nich zostało naszkicowane oblicze Mistrza, do ukazywania którego w życiu codziennym jesteśmy powołani. Błogosławieństwa są komentarzem do przykazań Dekalogu i ich pogłębieniem. Stanowią „dowód tożsamości chrześcijanina”, który na co dzień musi konfrontować się z wieloma przeciwnościami. Błogosławiony to przecież szczęśliwy, czyli święty.

Niech odpoczywają w pokoju....

       FB IMG 1666986650436Dzisiaj, tj. 28 października o godz. 11:00, ks. bp Radosław Orchowicz odprawił  Mszę św. w intencji pomordowanych u początku II wojny, na polu zdziechowskim. Jak do tego doszło?     
Po zdobyciu Kłecka 10 września 1939 roku do Zdziechowy docierają  niemieckie oddziały 12 pułku Grenzschutzu. Na rozstawionych  w okolicznych wioskach posterunkach zatrzymują łącznie  około 300 Polaków z okolic Zdziechowy oraz wielu uchodźców z powiatów wągrowieckiego, obornickiego i chodzieskiego. Wszyscy są przetrzymywani w zabudowaniach gospodarczych miejscowego dworu.