Święte Triduum Paschalne.

DSC01965

 

 

Najkrótszy okres liturgiczny w Kościele - to Święte Triduum Paschalne. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego – po wszelkich ograniczeniach pandemicznych, wróciliśmy do normalnego świętowania Triduum. Wydarzenia męki, śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa, prowadzą nas do chwały Zmartwychwstania. 

Do końca nas umiłował (Ew.)

DSC01907

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna szczególny czas w Kościele. W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali największe tajemnice naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas naszego zamyślenia nad relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach Triduum Paschalnego, które stanowi centrum roku liturgicznego. Nasz udzial w Drodze Krzyżowej ulicami Zdziechowy czy Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy, także wpisują się w celebrację dni, które są przed nami.

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec (1J 3,1)

20220329 081418 1

 

 

Takie było hasło parafialnych i szkolnych rekolekcji wielkopostnych, które trwały od niedzieli 27 marca, do środy 30 marca; nauki na Mszach św. wieczornych o godz. 18:00, a głosił je ks. Piotr Bulanda, Proboszcz par. bł. Bpa Kozala w Gnieźnie; przed Mszami św. była okazja do spowiedzi św.  Także od poniedziałku do środy, w godzinach przedpołudniowych, odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży; rekolekcje poprowadził ks. Jacek Księżopolski, CSMA. Rekolekcje to szczególny czas mający nas przygotować na Święta Paschalne. Deo gratias, którzy z nich skorzystali.

Chrońmy życie

252

 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to w Kościele także Dzień Duchowej Adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. To modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców: „Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, i św. Józefa – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo zostało przeze mnie adoptowane, a które znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam dałeś”.

25 marca – Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

fat1

 

 

 

W najbliższy piątek, 25 marca, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, w jedności z papieżem Franciszkiem odmówiony zostanie Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W naszej parafii odmówimy Akt zawierzenia, przed Drogą Krzyżowa; przyjdźmy licznie na to historyczne wydarzenie i wspólną modlitwę.