Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Projekt-bez-tytulu-6

 Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać swoim życiem miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

Jezus żyje w swoim Kościele.

chry
 
 
“Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!”. Dziś w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego tak bardzo uświadamiamy sobie, że Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich: Parafian i miłych Gości. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i lokalnej społeczności, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.
  Niech te Święta zwycięstwa dobra nad złem, pomogą nam nie zatracić celu ostatecznego jakim jest życie wieczne z Chrystusem Zmartwychwstały. Wszystkim życzę: Wesołego Alleluja! Szczęść Boże!     

W przygotowaniu do Wielkiego Tygodnia.

DSC02517

 Czwartkowa spowiedź święta,  Droga Krzyżowa ulicami Zdziechowy (wręcz ekstremalna ze względu na padający deszcz), Misterium Męki Pańskiej w Licheniu i procesja z palmami  w Niedzielę Palmową, wpisują się w nasze przygotowania do przeżywania Wielkiego Tygodnia, który wprowadza nas w największą tajemnicę naszej wiary jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa. My także mamy zmartwychwstać na końcu czasów, lecz teraz mamy powstawać z naszych „grobów”: złych relacji, nałogów, powtarzających się grzechów, lekceważenia Eucharystii, zaniedbań w miłości do Boga i bliźniego… tyle tego. Czas jest nam dany raz i ucieka bezpowrotnie. 

Zawitaj Ukrzyżowany.

krzyz zas

 

Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.

św. Józefie - módl się za nami.

085af8da729df9767cfb9f4393f7beff
 
 
Dnia 19 marca przypada Uroczystość Świętego Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef, obok Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, jest patronem Kościoła powszechnego. Przypomnijmy, że ten tytuł nadał mu papież Pius IX w 1870 roku. Święty Józef jest także patronem wielu zgromadzeń zakonnych, państw (Austrii, Czech, Hiszpanii, Portugalii, Kanady), miast i diecezji (w Polsce: łódzkiej, włocławskiej, kaliskiej, legnickiej). Czcimy go jako patrona wszystkich pracujących, małżonków i rodzin chrześcijańskich.
Przez wstawiennictwo Świętego Józefa módlmy się szczególnie za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej, o to, aby godne wypełniali swoje powołanie. Wokół nas jest tyle codziennych trudności, kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, tylu ojców, mężów opuszcza swoje rodziny i daleko od rodzinnego domu poszukuje dla nich chleba. Warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa. Jest On też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu polecajmy więc wszystkich cierpiących i konających.