W krzyżu zbawienie...

kosciol

 

 Od dzisiaj krzyż w świątyni, także naszej, pozostanie zasłonięty aż do Wielkiego Piątku, kiedy znów spojrzymy na Ukrzyżowanego. Zasłona ta jest symbolem żalu i pokuty, którym powienien oddać sie grzesznik, świadomy swej winy. Jednocześnie ma ona oczyścić i odnowić nasze spojrzenie na drzewo krzyża. Ten znak Męki Jezusa Chrystusa przypomina nam o dziele zabawienia, które dokonało się podczas Misterium Paschalnego. "Kto krzyż odgadnie ten nie upadnie...".   

Drodzy Zelatorzy i Członkowie Żywego Różańca!

rozaniec nowyW tym wyjątkowo trudnym czasie dla całego świata nie ustajemy w modlitwie. Jeszcze mocniej oplatamy go Różańcem, wspierając swoją modlitwą i zaangażowaniem wszystkich, którzy cierpią w wyniku pandemii koronawirusa. Modlimy się również za tych, którzy narażając swoje życie, pomagają bliźnim. 
Łączymy się z Wami w modlitwie, zawierzając Was wszystkich opiece troskliwej Matki Bożej. Pod Jej płaszczem znajdziemy bezpieczne miejsce. 
Nie zapominajmy o sobie nawzajem, o członkach naszych róż, zelatorach, opiekunach Żywego Różańca. Jesteśmy jedną wspólnotą zgromadzoną przy Sercu Maryi. 
Jesteśmy z Wami i pamiętamy o Was w modlitwie. Zachęcamy także do korzystania z materiałów, które dla Was przygotowujemy, umieszczamy je również na stronie rozaniec.eu 
 
Redakcja „Różańca”

Rozporządzenie Prymas z dnia 25 marca 2020 roku

katerdra noca

 

 

Oto nowe rozporządzenie Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii; odwołane zostają u nas m.in. nabożeństwa: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali - szczegóły na archidiecezja.pl

Duchowa adopcja

duchowa
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci wiedzony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam i przyrzekam, że od dnia dzisiejszego biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą:
- jedna Tajemnica Różańca
- moje dobrowolne postanowienie
- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, i św. Józefa – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo zostało przeze mnie adoptowane, a które znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam dałeś. Amen.
 

Koronawirus

kep
Ks. Abp W. Polak postanowił: W związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 1/2020 z dnia 12 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.