100. rocznica Bitwy Zdziechowskiej

111
Dzisiaj, 30 grudnia obchodzimy doniosłą uroczystość 100. rocznicę Bitwy Zdziechowskiej. Mszy św. o godz. 11:00 przewodniczył ks. Abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski; gościliśmy wielu przyjezdnych, harcerzy oraz władze samorządowe. Po Mszy św. został poświęcony i odsłonięty nowy pomnik Powstańców Wlkp. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zakupili cegiełki na ten cel oraz wszystkim, którzy na różnych płaszczyznach zaangażowali się w to historyczne dzieło, upamiętniające Bitwę Zdziechowską oraz promocję naszego lokalnego wydarzenia wpisującego się w sposób znaczący w zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego i odzyskania Niepodległości. 

Słowo stało się Ciałem.

pobrane
 
Drodzy Parafianie i Goście, w Uroczystość Bożego Narodzenia gromadzimy się we wspólnocie Kościoła, aby dzielić radość z przyjścia naszego Pana. Narodzenie Jezusa Chrystusa przyniosło ludzkości upragnione zbawienie, nadzieję i pokój serc. Życzmy sobie nawzajem, aby w tegoroczne święta Pan Bóg na nowo znalazł miejsce i narodził się w naszych sercach, rodzinach i parafialnej wspólnocie. Jako proboszcz tej wspólnoty życzę Wam, Drogim Parafianom i Waszym Gościom, wszelkich Bożych łask oraz przepięknych świątecznych dni w gronie najbliższych. Wszystkim składam serdeczne życzenia: Wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia! Szczęść Boże!   

W mocy Bożego Ducha

adwent
 
Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów. Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.

Przyjdź Królestwo Twoje.

10241989

 

 

Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.

Niepodległa!

DSC02945
 
Pan Jezus zawsze zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.
Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.