Miłosierdzie Boga nie zna granic.

jez mił

 

Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

Alleluja biją dzwony!

bija dzwonyGłos bijących dzwonów towarzyszny nam właściwie od najmłodszych lat. Słyszymy ich głos, który wzywa nas na modlitwę, bądź gdy kogoś żegnamy podczas pogrzebu. Jednak przeważnie dzwony kojarzą się nam z wielką radością. I tak właśnie jest na Wielkanoc: Alleluja biją dzwony, bo Zmartwychwstał Pan! Bez tego największego cudu w dziejach ludzkości, nasza wiara traci swój sens.  
Wszystkim Drogim Parafianom, z okazji Świąt Wielkanocnych, przeżywanych w tym trudnym dla wszystkich czasie,  życzę przede wszystkim nadziei, że zło się kiedyś kończy i że można je pokonać, bo zawsze zwyciężą życie, miłość, pokój i szczęście jeśli tylko są zakorzenione w Bogu, dla którego wszystko jest możliwe. Wesołego Alleluja!
                            

Fundacja Małych Stópek

                                                                                                             
fundacja
   Dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem przeżywamy w Kościele uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Maryja z woli Bożej stała się matką Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Radość rozlewa się na cały Kościół, który pragnie przeżywać ten dzień jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy się nią dzielić, bo dobrze jest dzielić się nadzieją. Niech w nas trwa.                                                                   https://fundacjamalychstopek.pl/2020/03/22/%f0%9f%99%8f-masz-juz-modlitewnik-%f0%9f%99%8f/#wpcf7-f1831-p8035-o1   

 

Czas łaski i zbawienia.

popielec2018

Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Posypanie głowy popiołem jest świadectwem przyjęcia wezwania do nawrócenia. Chodzi nie tylko o zerwanie z grzechem i przywiązaniem do niego, lecz także o przemianę myślenia i serca. Pamiętajmy, że w czasie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Po spełnieniu zwykłych warunków odpustu można go uzyskać za udział w Gorzkich Żalach, za odprawienie Drogi Krzyżowej, za udział w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni (mogą być online), w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek za odmówienie po Komunii Świętej modlitwy: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu przed obrazem Jezusa.

Bóg jest Miłością

bog

 

W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.