Chwała Ojcu i Synowi.....

trojca 3

 

 W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.

Dzieci pierwszokomunijne w pielgrzymce do Biechowa

DSC01459

 

 

Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami i Ks. Proboszczem, w ramach białego tygodnia, udały się z pielgrzymką do sanktuarium w Biechowie, w którym znajduje się WIZERUNEK MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA.

Juz przyszedł Jezus ukochany

DSC01450

 

W każdej Mszy św. winniśmy uczestniczyć w sposób: świadomy, czynny i pełny. Pójście do komunii św. czyli do wspólnoty z Chrystusem Eucharystycznym jest jedyną i niepowtarzaną okazją bycia blisko Tego, w którego wierzymy. To dlatego wydarzenie I komunii św. wiąże się z takim przygotowaniem i uroczystą celebracją. Warto patrząc na wiarę i niewinność dzieci pierwszokomunijnych, wrócić pamięcią do własnej I komunii św. i zapytać siebie czy ten wielki dar jakim jest Eucharystia jest nieustannie pokarmem mojej duszy?

Śladami św. Pawła

greece

 

 

W lipcu 2018 pragniemy wyruszyć na pielgrzymkę, drogą jaką przebył św. Paweł. Grecja to urokliwy kraj, w którym znajdziemy nie tylko podstawy naszej cywilizacji, ale także początki chrześcijaństwa dzięki misyjnej działalności Apostoła narodów.    

Przybądź Duchu Święty

DSC01353

Słowo bierzmowanie oznacza sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu. Przez Sakrament Bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Dzisiaj, ks. bp K. Wętkowski udzielił 18 młodziezy naszej Parafiii Sakrametu Bierzmowania.