Pan jest blisko

IMG-20211218-WA0001

Słowo Boże pomaga nam odkrywać wartość tego, co małe, słabe i ubogie. Z ubogiego Betlejem, którego nazwa oznacza „dom chleba”, będzie pochodził Ten, który stanie się chlebem dla ubogich, słabych, potrzebujących wsparcia. Do tego Bóg posłużył się Maryją, pokorną Służebnicą. Ona, niewiasta bez znaczenia i wpływów, uboga i cicha, swym zawierzeniem sprawiła, że Bóg objawił światu swe zbawienie. Bóg przez Nią i w Niej dokonał wielkich rzeczy, nadając zbawczą moc temu, co po ludzku znikome. Bo to, co małe w oczach świata, nie musi być takie w oczach Bożych.(na stronie szopki wykonane rodzinnie przez naszych Parafian).

Dzieci Maryi

IMG-20211208-WA0009

 

 Dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu uwielbiamy Boga za wybranie Maryi na Matkę Zbawiciela i zachowanie Jej od zmazy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od samego początku, a dajemy jej wyraz między innymi w śpiewie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Dzisiejsza Msza Święta w naszej świątyni była połączona także z poświęceniem medalików dzieci I komunijnych oraz zawierzeniem złożonym Matce Bożej przez 25 dzieci tworzących nowo powstałą wspólotę przy naszej Parafii: Dzieci Maryi, spotykającej się w każdą środę o godz. 17: 00 w salce katechetycznej. Niech Niepokalnie Poczęta wstawia się za nami! 

Eucharystia daje życie.

adwent
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami. 
Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. 

Gdzie królują Anieli.

swieci
Uroczystość Wszystkich Świętych ma bardzo radosny charakter, bowiem wspominamy tych, którzy żyli przed nami i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.
Decyzją Stolicy Apostolskiej, można przez cały listopad uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

Rocznica Poświęcenia Kościoła

STA60120

 

Architektura wielu współczesnych świątyń może nas zachwycać i prowadzić do głębokich refleksji nad istotą wiary. To tylko budowle, lecz poświęcone stają się przestrzenią spotkania Boga z człowiekiem. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła. To również okazja do uświadomienia sobie, że gdy modlimy się w świątyni, celebrujemy Mszę Świętą, jesteśmy przez Boga uświęcani, by dawać świadectwo we współczesnym świecie. Niech będzie to powodem naszego dziękczynienia Panu Bogu i uwielbiania Go oraz wdzięczności dla wszystkich troszczących się o nasz kościół parafialny.