"Królowej Anielskiej śpiewajmy"

maryja1

 

 

Trwa miesiąc szczególnie poświęcony Maryi. Codziennie gromadzimy się na majowym nabożeństwo. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.

Do końca nas umiłował

DSC01248
 
 
Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle  domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.  

Ecce Homo

DSC01025

 

Niedziela Palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień jest zawsze bogata w swojej treści i wydarzenia. W kościołach błogosławi się gałązki na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, odbywają się procesje, a także w wielu miejscach naszej Ojczyzny, wystawiane są Misteria Męki Pańskiej. Nie inaczej było także u nas. Piękne palmy zagościły i w naszym kościele, a popołudniu Misterium pt. Ecce Homo w Bydgoszczy w Dolinie Śmierci, podsumowało ten piękny, słoneczny dzień.  

Nie płaczcie nad mną.....

DSC00984

 

Piątek przed Niedzielą Palmową zapisuje się w naszej parafialnej tradycji jako dzień Drogi Krzyżowej ulicami Zdziechowy. Rozważania poszczególnych stacji czytała w tym roku, młodzież przygotowująca się do bierzmowania. Tematem zaś rozważań była nasza relacja do osób starszych, które jak mówi papież Franciszek "są bogactem, z którego winniśmy czepać mądrośc i doświadczenie życiowe". Ważna jest Droga Krzyżowa w życiu ucznia Chrystusa, ważna jest też właściwa relacja do starszych osób, każdego człowieka.

Brat naszego Boga...

DSCN0031

 

Tak właśnie określił św Jan Paweł II, św. brata Alberta Chmielowskiego, bohatera tegorcznych rekolekcji wielkopostnych. Bohatera czy raczej naśladowcę Jezusa Chrystusa, który pochylał sie nad każdą nędzą ludzką, tak jak to czynił potem Święty - Patron żebraków, nędzarzy i biedaków - brat Albert. Rekolekcje poprowadził ks. Wenancjusz Zmuda, Proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w Bydgoszczy. Dni rekolekcyjne to zawsze okazja do pogłębiania swojej wiary, spojrzenia na życie w świetle Ewangelii i reflesji nad własną relacją do Boga, bliźniego i siebie. Udział w rekolekcje nigdy nie jest czasem straconym.