Jezu cichy i pokorny sercem...

 
DSC01200 2
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13) – powiedział Pan Jezus i potwierdził te słowa, gdy ofiarował siebie w ofierze na krzyżu. Symbolem miłości Chrystusa jest Jego przebite serce, z którego wypłynęła krew i woda. To był jeden z najważniejszych momentów życia Jezusa. Poznawanie miłości Bożej prowadzi pod krzyż, gdzie najpełniej poznajemy, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Boga.
Kult Serca Bożego najbardziej wyraża się w upodabnianiu własnego serca do Serca Mistrza. Wołamy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Dzisiejsza Uroczystość zakończyła się procesją wokół kościoła i podziękowaniem dziewczynkom sypiącym kwiatki podczas Bożego Ciała i Oktawy.

Zróbcie Mu miejsce...

DSC01484

 

Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Ofiarę Eucharystyczną, wspomina wielkie dzieło zbawienia, którego Jezus dokonał przez śmierć i zmartwychwstanie. Pragniemy uwielbić Boga obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie za Jego miłość, która trwa od wieków i której doświadczamy w sakramentalnych znakach. Chcemy na nowo rozbudzać w swoich sercach pragnienie trwania w łasce uświęcającej, by nasze świadectwo, które dajemy światu, było czytelnym znakiem, że Bóg mieszka wśród swojego ludu, swojego Kościoła.

Tajemnica Trójcy Świętej.

indeks

 

Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie chodzi, ale o tajemnicę miłości, która spaja Osoby Boskie i w której my także mamy swoje miejsce.

"...i odnowi oblicze ziemi"

images

 

Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.

DSC01481

 

Dzisiaj w Uroczystoś Wniebowstąpienia Pańskiego dziesięciro dzieci z naszej parafii po raz piewrszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii przyjąc w komunii świętej Pana Jezusa. Jest to dzień wielkiej radości dla całej wspólnoty parafialnej. Uczestniczenie w pełni w Eucharystii jest przedsmakiem Nieba, do którego wszyscy przecież pielgrzymujemy przez nasze, ziemskie życie.  Dla dzieci pierwszokomunijnych rozpoczął się biały tydzień, w którym będą modlic się w różnych intencjach, upraszając Dobrego Boga o potrzebne łaski. Ten dzień jest również wielkim dziękczynieniem dla rodziców, Ks.Proboszcza i pani katechetki za włożony trud przygotowania dzieci