Sierpień - bogaty miesiąc.

mb sierpień

 

Sierpień to miesiąc licznych pielgrzymek do różnych sanktuariów maryjnych, szczególnie na Jasną Górę. Ponadto to miesiąc, w którym wspominamy wiele wydarzeń historycznych i patriotycznych mających ogromne znaczenie dla obecnej rzeczywistości, w której przychodzi nam realizować nasze chrześcijańskie powołanie. Módlmy się, szczególnie za wstawiennictem Matki Bożej, Pani Jasnogórskiej i Wniebowziętej, o wierność chrześcijańskim wartościom, szacunek dla pośwęcenia poprzednich pokoleń oraz dobre wykorzystanie wolności, która "jest nam nie tylko dana, ale i zadana" - jak mówil św. JP II.     

Kraje Beneluxu

DSC02219

 

 Zakończyło się zgodnie z planem, nasze parafialne pielgrzymowanie do krajów Beneluxu czyli Luksemburga, Belgii i Holandii. Piękne widoki, ciekawi ludzie, wspaniała pogoda i doświadczenia, które zapadają w pamięć. Blisko trzy tysięce kilometrów, wiele odwiedzonych miejsc, wspólnej modlitwy i wiele wrażeń, które ciągle potwierdzają zasadę, że warto podróżować i pielgrzymować - wraca się bogatszym.

Do Ciebie Matko Szafarko łask....

DSC02123

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję …(przedstaw Matce Bożej Twoje prośby).Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Ustanowię Cię światłością dla pogan

DSC02105

 

W dzień zakończenia Oktawy Bożego Ciała, przypada obchodzimy uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. W ciągu roku liturgicznego uroczyście wspominamy tylko dzień narodzin Jezusa, Maryi oraz Jana Chrzciciela. Sam Zbawiciel określił Jana Chrzciciela mianem „największego między narodzonymi z niewiasty”. Jemu przypadła w udziale misja przygotowywania ludzkich serc na przyjęcie Zbawiciela. Niech jego wstawiennictwo wyprasza nam Bożą pomoc i umacnia wiarę w Jedynego Zbawiciela świata, a cześć ku Chrystusowi Eucharystycznemu pokrzepia nasze serca. 

Jam jest chleb żywy!

DSC02030

 

Melchizedek, którego imię znaczy król sprawiedliwy był starotestamentalnym kapłanem Boga Najwyższego. Stanowi on figurę i zapowiedź Jezusa, prawdziwego Króla Sprawiedliwości, doskonałego Kapłana, który sam siebie składa Bogu w ofierze. Również chleb i wino, które wtedy były zwykłym posiłkiem dla Abrahama i jego ludzi, w rękach Jezusa stają się Jego Ciałem i Krwią. Z woli Jezusa i Jego mocą stają się pokarmem na życie wieczne dla wszystkich ludzi, aż do skończenia świata. Ten niezwykły cud dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w święto Eucharystii ta prawda wybrzmiewa jeszcze mocniej.