Juz przyszedł Jezus ukochany

DSC01450

 

W każdej Mszy św. winniśmy uczestniczyć w sposób: świadomy, czynny i pełny. Pójście do komunii św. czyli do wspólnoty z Chrystusem Eucharystycznym jest jedyną i niepowtarzaną okazją bycia blisko Tego, w którego wierzymy. To dlatego wydarzenie I komunii św. wiąże się z takim przygotowaniem i uroczystą celebracją. Warto patrząc na wiarę i niewinność dzieci pierwszokomunijnych, wrócić pamięcią do własnej I komunii św. i zapytać siebie czy ten wielki dar jakim jest Eucharystia jest nieustannie pokarmem mojej duszy?

Śladami św. Pawła

greece

 

 

W lipcu 2018 pragniemy wyruszyć na pielgrzymkę, drogą jaką przebył św. Paweł. Grecja to urokliwy kraj, w którym znajdziemy nie tylko podstawy naszej cywilizacji, ale także początki chrześcijaństwa dzięki misyjnej działalności Apostoła narodów.    

Przybądź Duchu Święty

DSC01353

Słowo bierzmowanie oznacza sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu. Przez Sakrament Bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Dzisiaj, ks. bp K. Wętkowski udzielił 18 młodziezy naszej Parafiii Sakrametu Bierzmowania.  

"Królowej Anielskiej śpiewajmy"

maryja1

 

 

Trwa miesiąc szczególnie poświęcony Maryi. Codziennie gromadzimy się na majowym nabożeństwo. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.

Do końca nas umiłował

DSC01248
 
 
Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle  domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.