Wizytacja kanoniczna

DSC02672

 

Wtorek, 20 października był dla Parafii dniem uroczystym z powodu wizyty w naszej wspólnocie ks. bpa Krztysztofa Wętkowskiego. Oprócz oficjanych spraw związanych z przejrzeniem ksiąg w biurze parafialnym, nie zabrakło spotkań z przedstawicielami grup i ruchów, wyzyty na cmentarzu parafialnym czy modlitwie na Koronce do Bożego Miłosierdzia z osobami starszymi i chorymi.

Jasna Góra, Kraków...

IMG 1861

 

W dniach 22 i 23 września odbyła się pielgrzymko - wycieczka do Krakowa.

 

1050 rocznica chrztu Polski

DSC01623 1

 

 

Trwa w naszej Archidiecezja Nowenna przed uroczystością 1050 rocznicy chrztu Polski. To kolejna niedziela, która przybliża nam tajemnicę życia Bożego w każdym ochrzczonym. Celem jest umocnienie naszej wiary i uświadamienie sobie wielkiej godności w jaką wprowadził nas Pierwszy sakrament.   

Rozpoczęcie nowego roku szkolno - katechetycznego 2015/2016

DSC02537

 

W imię Boże dzieci i młodzież naszej parafii rozpoczęła rok szkolno- katechetyczny 2015/16 mszą św, podczas której Ks. Proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne 21 uczniom, dwóch klas pierwszych. Wspólnie modliliśmy się, dziękując Panu Bogu za miniony czas wakacji i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św., na nowy rok nauki.