"Dziś narodził się Wam Zbawiciel"

boze-narodzenie

 

Bóg bogaty w miłosierdzie posłał swego Syna, aby człowieka obdarzyć życiem wiecznym. Niech Święta Bożego Narodzenia umocnią naszą wiarę, nadzieję i miłość, których to cnót tak bardzo potrzebujemy na każdy dzień.

Bramy Miłosierdzia

mił
 
 
 
W niedzielę 13 grudnia, w ramach ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia, we wszystkich katedrach oraz w wielu sanktuariach i jubileuszowych świątyniach zostaną otwarte Bramy Miłosierdzia.

Pan blisko jest....

slide 13

 

Tak, tak – to Nowy Rok, lecz nie przy fajerwerkach i wybuchu petard związanych ze zmianą kalendarza, ale Adwent – nowy rok liturgiczny, nawiązujący do początków obietnicy Boga, zbawiającego człowieka. Bóg, kochający człowieka, uniżył samego siebie w Synu, który przyjął ludzkie ciało, aby stało się narzędziem zbawienia. To Bóg wyszedł z inicjatywą do człowieka. Od każdego więc z nas zależy odpowiedź na propozycje zbawienia. A stawka jest wielka, bowiem chodzi o wieczność, bo „cóż może człowiek dać w zamian za swoją duszę?”.

Świętych obcowanie....

obcowanie 1

 

Listopad to miesiąc pamięci o naszych zmarłych, choć rozpczyna się Uroczystością Wszystkich Świętych. To Oni właśnie ukazują nam sens ziemskiego pielgrzymowania. Niebo - jest celem dla każdego z nas. Korzystajmy zatem z okazji do własnego uświęcania, a dla naszych zmarłych ofiarujmy dar modlitwy do Boga bogatego w miłosierdzie.