"Majowe"

maj

 

 Dzień, 1 maja rozpoczyna codzienne nabożeństwa majowe z litanią loretańską. Zachęcam do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele, a także przy kapliczkach, krzyżach czy firgurach rozsianych w różnych zakątkach naszej parafii. Pobożność maryjna niech stanie się przejawem naszej chrześcijańskiej pobożności albowiem Maryja zawsze nas prowadzi do swego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Nie bądź niedowiarkiem

pobrane
 
Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem. Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Drogim Parafianom i miłym Gościom składam najserdeczniejsze życzenia: Wesołego Alleluja! 

Triduum AD 2019

DSC00121

 

Centrum życia chrześcijańskiego i liturgicznego to Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.

Przyjacielu...

 3333333333

 Hasło tegorocznego Misterium Meki Pańskiej było zaproszeniem by odkryć prawdę, że Bóg wychodzi nam na spotkanie i mówi każdemu z nas "Przyjacielu". Bóg wszedl z nami w głeboką relację przyjaźni, by w taki sposób powiedzieć nam, że jesteśmy dla Niego ważni, bo przecież nie ma wiekszej miłości, niż oddać życie za swoich przyjaciół. A my jesteśmy Jego przyjaciółmi.(por. J 15, 13).

Hosanna Synowi Dawidowemu!

DSC00685

 

 Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii. Dzisiejsze Hossanna wyśpiewało wielu Parafian z palmami w rękach w procesji wokół kościoła.